Knowledge and Beliefs about Kangaroo Care among Nursing Students
So-Young Park, Sang-Mi Koo, Sun-Mi Choi, Tae-Im Kim
Child Health Nurs Res. 2016;22(1):61-69.   Published online 2016 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.4094/chnr.2016.22.1.61
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kanguru Bakımı İle İlgili Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Özlem KARABULUTLU, Fatma BİLGİN
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.2023; 8(2): 223.     CrossRef